Veřejná zakázka: Úklid kancelářských prostor včetně dodávky hygienických potřeb

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6017
Systémové číslo: P19V00002093
Evidenční číslo zadavatele: vz-788/19
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.12.2019
Nabídku podat do: 07.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úklid kancelářských prostor včetně dodávky hygienických potřeb
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je Úklid kancelářských prostor včetně dodávky hygienických potřeb.

- ceny jsou včetně dopravy a veškerých souvisejících nákladů
- přílohou faktury bude seznam provedeného úklidu a seznam dodané hygieny potvrzený objednatelem
- objednatel si vyhrazuje změnu finančního plnění v dodávce hygienických potřeb prosím o doplnění žlutě označených oken, ostatní se dopočítá
- v příloze pouze předpokládané množství, může se během roku měnit dle potřeb objednatele
- smlouva nezakládá dodavateli nárok na dodávku jakéhokoliv množství zboží, objednatel se touto smlouvou nezavazuje k žádnému odběru zboží
- jednotlivé dny a časy úklidů na pracovištích jsou podrobně rozepsány – viz Příloha Typy úklidu

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 279 110 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky