Veřejná zakázka: III/11554 Hluboš - odvodnění komunikace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5483
Systémové číslo: P19V00001559
Evidenční číslo zadavatele: vz-656/19
Datum zahájení: 24.09.2019
Nabídku podat do: 07.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/11554 Hluboš - odvodnění komunikace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V současné době není vozovka silnice III/11554 v obci Hluboš odvodněna do dešťové kanalizace. Při větších deštích dochází k vyplavování sklepů sousedních domů a následné znehodnocení nemovitostí.

Stavbou dojde k pročištění stávajícího rigolu, vytvoření žlabu, vybudování horské vpusti a propustku. Dále bude vybudována dešťová kanalizace s vytvořením uličních vpustí, napojená do stávající dešťové kanalizace v komunikaci II/118. Součástí stavby je i vybudování revizní šachty a vybudování nového žlabu na úrovni křížení silnic II/118 a III/11554. Stavba proběhne ve dvou etapách v souladu s projektovou dokumentací.

Dále bude projednáno dopravní opatření včetně realizace (DIO + DIR).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 537 550 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky