Veřejná zakázka: Distribuce informačního magazínu Středočeského kraje Středočech

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5394
Systémové číslo: P19V00001470
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-031204
Datum zahájení: 05.09.2019
Nabídku podat do: 19.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Distribuce informačního magazínu Středočeského kraje Středočech
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je distribuce Informačního magazínu Středočeského kraje s názvem Středočech do středočeských domácností, s výjimkou odpíračů reklamy, a to po dobu 2 let, resp. 22 měsíců.

Distribuce informačního magazínu bude při periodicitě 11 x za kalendářní rok v nákladu max. 550.968 kusů tisku/kalendářní měsíc. Distribuční služby budou realizovány na základě dílčích objednávek vystavených Zadavatelem a následně uzavřených mezi Zadavatelem a vybraným dodavatelem (poskytovatelem). Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky vyplývá z přílohy č. 1 zadávací dokumentace.
Zadavatel uzavře Rámcovou smlouvu s jedním vybraným dodavatelem.
Distribuční služby budou realizovány neadresně do domácností, nikoli do institucí Středočeského kraje.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 355 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz), https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_2.html

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky