Veřejná zakázka: Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5351
Systémové číslo: P19V00001427
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-044597
Datum zahájení: 13.12.2019
Nabídku podat do: 13.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a výkonu koordinátora BOZP včetně související technické asistence a pomoci (dále jen „Rámcová dohoda“), a to s 5 (pěti) dodavateli na dobu 4 let.

Na základě Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé veřejné zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací zadavatele a výkonu koordinátora BOZP včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Rozsah činnosti v rámci výkonu stavebního dozoru je podrobně stanoven v závazném vzoru Rámcové dohody, tvořící součást zadávací dokumentace. Součástí stavebního dozoru je i činnost osoby vykonávající dohled nad činností úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Rozsah činností koordinátora BOZP včetně související technické pomoci je podrobně stanoven v závazném vzoru Rámcové dohody, tvořící součást zadávací dokumentace. Služby, které zadavatel bude, resp. může poptávat na základě Rámcové dohody, jsou uvedeny v rozpisu služeb (dále též jen „Soupis prací“), který tvoří součást Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, obsažených v Příloze č. 3 ZD. Bližší specifikace v ZD+ přílohy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 161 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_5351.html)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky