Veřejná zakázka: Tisk zpravodaje Středočech

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5091
Systémové číslo: P19V00001167
Datum zahájení: 17.07.2019
Nabídku podat do: 02.08.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Tisk zpravodaje Středočech
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk Informačního měsíčníku Středočeského kraje po dobu 5 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Služba bude poskytována, průběžně prostřednictvím objednávek, 5x ročně (1x měsíčně s výjimkou jednoho měsíce v roce, kdy číslo nebude vydáváno) na základě podkladů dodaných zadavatelem. Tisk bude poskytován v nákladu cca 410 000 ks na 1 měsíčník.
Součástí předmětu veřejné zakázky je mimořádná předtisková a grafická příprava, finální úprava fotografií, zalomení textu a jazyková korektura.
Technická specifikace předmětu:
náklad: 410 000 kusů
Rozsah – 12 stran
formát 235x305 mm (+/- 10%)
papír blok: novinový bílý
gramáž min. 52g/m2
barevnost 4/4
Vazba V1 lepená
váha do 30g

Předložení vzorku Informačního magazínu Středočeského kraje
Dodavatel předloží zadavateli zpracovaný vzorek tisku v rozsahu minimálně čtyř stran, jenž bude obsahovat ukázku písma (práce s písmem a jeho sazba), rozvržení textu na stránce (sloupce, podbarvení, titulky a podtitulky) a použití a rozmístění fotografií. Účastník ke zpracování vzorku využije zadavatelem poskytnutý poklad, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.
Vzorek bude zpracován v souladu s normou ČSN ISO 12647-2 (883011) – Technologie grafické výroby – Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor krajského investora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky