Smlouva: Tisk zpravodaje Středočech

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 853
Evidenční číslo: S-3045/KHT/2019
Datum uzavření smlouvy: 23.08.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 984 155,00
Cena v Kč vč. DPH: 1 190 827,55
Zadávací řízení: Tisk zpravodaje Středočech

Název (předmět)

Tisk zpravodaje Středočech

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk Informačního měsíčníku Středočeského kraje po dobu 5 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Služba bude poskytována, průběžně prostřednictvím objednávek, 5x ročně (1x měsíčně s výjimkou jednoho měsíce v roce, kdy číslo nebude vydáváno) na základě podkladů dodaných zadavatelem. Tisk bude poskytován v nákladu cca 410 000 ks na 1 měsíčník.
Součástí předmětu veřejné zakázky je mimořádná předtisková a grafická příprava, finální úprava fotografií, zalomení textu a jazyková korektura.
Technická specifikace předmětu:
náklad: 410 000 kusů
Rozsah – 12 stran
formát 235x305 mm (+/- 10%)
papír blok: novinový bílý
gramáž min. 52g/m2
barevnost 4/4
Vazba V1 lepená
váha do 30g

Předložení vzorku Informačního magazínu Středočeského kraje
Dodavatel předloží zadavateli zpracovaný vzorek tisku v rozsahu minimálně čtyř stran, jenž bude obsahovat ukázku písma (práce s písmem a jeho sazba), rozvržení textu na stránce (sloupce, podbarvení, titulky a podtitulky) a použití a rozmístění fotografií. Účastník ke zpracování vzorku využije zadavatelem poskytnutý poklad, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.
Vzorek bude zpracován v souladu s normou ČSN ISO 12647-2 (883011) – Technologie grafické výroby – Řízení a kontrola výroby rastrových barevných výtažků, nátisku a tisku.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy