Veřejná zakázka: III/24427 Byšice, most ev.č. 24427 - 2 přes potok za obcí Byšice - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4954
Systémové číslo: P19V00001030
Evidenční číslo zadavatele: VZ-508/19
Datum zahájení: 27.06.2019
Nabídku podat do: 26.08.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/24427 Byšice, most ev.č. 24427 - 2 přes potok za obcí Byšice - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem výše uvedené veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD), vypracování 1. hlavní mostní prohlídky a mostního listu na akci: „III/24427 Byšice, most ev.č. 24427 - 2 přes potok za obcí Byšice – PD.“

Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu se závazným vzorem smlouvy na plnění veřejné zakázky, technickou specifikací, soupisem prací a informace z hlavní mostní prohlídky, které jsou přílohami této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 833 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky