Veřejná zakázka: Rozvoj Rabasovy galerie Rakovník – stavební úpravy a dostavba – PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4848
Systémové číslo: P19V00000924
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.06.2019
Nabídku podat do: 12.07.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozvoj Rabasovy galerie Rakovník – stavební úpravy a dostavba – PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace do úrovně projektové dokumentace k provádění stavby včetně položkového výměru a kontrolního rozpočtu související se stavebními úpravami a dostavbou budovy Rabasovy galerie ve Vysoké ulici č.p.232 v Rakovníku, umístěné na pozemcích na pozemcích p.č. 151/1, 95/3, 95/4, 101/2 v katastrálním území Rakovník, a to podle studie vypracované Ing. Arch. Karlem Zuskou, Otavská 1069/13, České Budějovice v 12/2017 (příloha č. 6 této zadávací dokumentace). Zhotovení Průkazu energetické náročnosti budovy, zpracování dokladové části, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace včetně zastupování ve stavebním řízení a opatření územního souhlasu, stavebního povolení. Zajištění autorského dozoru při realizaci stavby dle potřeb objednatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Rabasova galerie Rakovník
 • IČO: 14800209
 • Poštovní adresa:
  Vysoká 232
  269 01 Rakovník

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky