Veřejná zakázka: II/114, Neveklov - I/3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4713
Systémové číslo: P19V00000789
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-018243
Datum zahájení: 30.05.2019
Nabídku podat do: 09.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/114, Neveklov - I/3
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/114, Neveklov – I/3“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Předmětem stavby je oprava vozovky silnice II/114 v úseku Neveklov – I/3. Návrh opravy vozovky je stanoven na základě diagnostiky vozovky – příl. G2 projektové dokumentace. Součástí stavby je rovněž oprava stávajících propustků a obnova dopravního značení a dopravních zařízení. Poloha silnice II/114 není oproti stávajícímu stavu jakkoli měněna.
Součástí stavby je rovněž oprava 18 stávajících propustků, z toho u 5 propustků bude provedena kompletní oprava. Dále budou v rámci stavby pročištěny stávající příkopy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 74 987 592 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky