Veřejná zakázka: Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4685
Systémové číslo: P19V00000761
Datum zahájení: 27.05.2019
Nabídku podat do: 06.06.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění rozvoje komunikačního prostředí a informační podpory pro krizové řízení v kraji v portálu krizového řízení kraje-dodávka modulu pro strukturované zpracování vnějších havarijních plánů dle Vyhlášky č. 226/2015 Sb. Dodávka modulu pro strukturované zpracování havarijních karet pro podlimitní zdroje chemického ohrožení dle metodiky GŘ HZS. Úpravy integračních funkcí portálu krizového řízení, úpravy modulu kontakty a bezpečnostních funkcí portálu. Analýza potřeb a legitimnosti stávající bezpečnostní dokumentace zaměřené na zvýšení energetické odolnosti Středočeského kraje. V návaznosti na provedenou analýzu úprava modulu energetické bezpečnosti s využitím získaných poznatků, dat a závěrů z cvičení Blackout 2018.
Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (příloha č. 3 této zadávací dokumentace) a specifikace předmětu plnění (příloha č.4 této zadávací dokumentace) .

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor krajského investora
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají v listinné podobě osobně nebo poštou na adresu sídla Zadavatele dle odst. 1.1.1 této zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek.
Adresa pro podání nabídky:
Obchodní firma / název: Středočeský kraj – Podatelna – Informační centrum
Ulice: Zborovská
Číslo popisné: 11
Obec: Praha 5
Část: Smíchov
Poštovní směrovací číslo: 150 21
č. místnosti: 0007

Úřední hodiny podatelny: Po: 7:30 – 17:00 hod.
Út: 7:30 – 16:00 hod.
St: 7:30 – 17:00 hod.
Čt: 7:30 – 16:00 hod.
Pá: 7:30 – 15:00 hod.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky