Smlouva: Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 818
Datum uzavření smlouvy: 01.07.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 1 964 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 376 440,00
Zadávací řízení: Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji

Název (předmět)

Materiální a technické vybavení pracoviště krizového řízení, zajištění komunikačních prostředků a informační podpory pro krizové řízení v kraji

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zajištění rozvoje komunikačního prostředí a informační podpory pro krizové řízení v kraji v portálu krizového řízení kraje-dodávka modulu pro strukturované zpracování vnějších havarijních plánů dle Vyhlášky č. 226/2015 Sb. Dodávka modulu pro strukturované zpracování havarijních karet pro podlimitní zdroje chemického ohrožení dle metodiky GŘ HZS. Úpravy integračních funkcí portálu krizového řízení, úpravy modulu kontakty a bezpečnostních funkcí portálu. Analýza potřeb a legitimnosti stávající bezpečnostní dokumentace zaměřené na zvýšení energetické odolnosti Středočeského kraje. V návaznosti na provedenou analýzu úprava modulu energetické bezpečnosti s využitím získaných poznatků, dat a závěrů z cvičení Blackout 2018.
Detailní informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky (příloha č. 3 této zadávací dokumentace) a specifikace předmětu plnění (příloha č.4 této zadávací dokumentace) .

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor krajského investora
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy