Veřejná zakázka: Výběr dodavatelské autoškoly pro rok 2019

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4510
Systémové číslo: P19V00000586
Evidenční číslo zadavatele: 0493/2019/SODPB
Datum zahájení: 29.04.2019
Nabídku podat do: 13.05.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výběr dodavatelské autoškoly pro rok 2019
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ustanoveními zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění pozdějších předpisů (dále: „z. č. 247/2000 Sb.“), zajištění výcviku žadatelů o řidičská oprávnění skupiny B a C žáků 3. ročníků školy provedené tak, aby splňovalo předpoklady pro získání řidičského oprávnění (dále: „služba“).
Předmětem této veřejné zakázky je výcvik žadatelů o řidičská oprávnění skupiny B+C a C (dále: „ŘO“) v souladu s ustanoveními § z. č. 247/2000 Sb. pro získání potřebných znalostí, dovedností a návyků k řízení motorových vozidel v provozu na pozemních komunikacích s vlastními vozidly a příslušným vybavením Poskytovatele k řádnému zajištění celého předmětu VZ.
Dle ustanovení § 20 odst. 3 z. č. 247/2000 Sb. výcvik obsahuje:
- výcvik v řízení vozidla,
- výcvik praktické údržby vozidla,
- praktický výcvik zdravotnické přípravy (dále: „výcvik“).

Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny Objednatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících předmět plnění Smlouvy a s ním souvisejících.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 715 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
 • IČO: 00659771
 • Poštovní adresa:
  Dubno 100
  261 01 Příbram
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523655

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100
261 01 Příbram

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky