Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výběr dodavatelské autoškoly pro rok 2019
Odesílatel Pavla Vacková
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno [IČO: 00659771]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.04.2019 09:34:10
Předmět Výzva

Výběr dodavatelské autoškoly pro rok 2019


Přílohy
- Výzva a zadávací dokumentace k VZMR - Výběrdodavatelské autoškoly pro rok 2019.pdf (6.50 MB)
- Krycí list nabídky - příloha č. 1.xls (36.00 KB)
- Návrh smlouvy - příloha č. 2.docx (19.43 KB)
- Čestne_prohlášení ke kvalifikaci - příloha č. 3.docx (21.53 KB)
- Čestné prohlášení o poddodavatelích - příloha č. 4.doc (33.00 KB)
- Čestne_prohlášení ke střetu zájmů - příloha č. 5.docx (18.41 KB)