Smlouva: Výběr dodavatelské autoškoly pro rok 2019

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 939
Datum uzavření smlouvy: 14.05.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 713 095,00
Cena v Kč vč. DPH: 862 845,00
Zadávací řízení: Výběr dodavatelské autoškoly pro rok 2019

Název (předmět)

Výběr dodavatelské autoškoly pro rok 2019

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ustanoveními zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění pozdějších předpisů (dále: „z. č. 247/2000 Sb.“), zajištění výcviku žadatelů o řidičská oprávnění skupiny B a C žáků 3. ročníků školy provedené tak, aby splňovalo předpoklady pro získání řidičského oprávnění (dále: „služba“).
Předmětem této veřejné zakázky je výcvik žadatelů o řidičská oprávnění skupiny B+C a C (dále: „ŘO“) v souladu s ustanoveními § z. č. 247/2000 Sb. pro získání potřebných znalostí, dovedností a návyků k řízení motorových vozidel v provozu na pozemních komunikacích s vlastními vozidly a příslušným vybavením Poskytovatele k řádnému zajištění celého předmětu VZ.
Dle ustanovení § 20 odst. 3 z. č. 247/2000 Sb. výcvik obsahuje:
- výcvik v řízení vozidla,
- výcvik praktické údržby vozidla,
- praktický výcvik zdravotnické přípravy (dále: „výcvik“).

Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny Objednatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících předmět plnění Smlouvy a s ním souvisejících.

Zadavatel

  • Úřední název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
  • IČO: 00659771
  • Poštovní adresa:
    Dubno 100
    261 01 Příbram
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523655

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy