Veřejná zakázka: Zpracování geometrického zaměření ochranného pásma přIrodnI památky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4446
Systémové číslo: P19V00000523
Datum zahájení: 16.04.2019
Nabídku podat do: 30.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování geometrického zaměření ochranného pásma přIrodnI památky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování geometrického zaměření ochranného pásma přírodní památky Zákolanský potok, přírodní památky a ochranného pásma Zadní Hrádek a část přírodní památky Šáchovec" (dále jen ,,dílo") a sestává se z následujících částí:
a) vytyčovací náčrty v listinné i elektronické podobě,
b) záznamu z podrobného měření změn (ZPMZ),
C) tabulka ve formátu *.xls (97-2003) obsahující tři sloupce: číslo bodu odpovídající začátku a konci úsečky oddělující část parcely v ochranném pásmu zvláště chráněného území, souřadnici X a souřadnici Y v souřadném sytému S-JTSK,
d) úsečky oddělující části parcel v OP ZCHÚ od částí parcel mimo OP ZCHÚ jako ,,polyline" ve formátu ESRI ,,*.shp".

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 380 165 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky