Veřejná zakázka: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ V OBDOBÍ 2016-2018 PRO KÚSK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 435
Systémové číslo: P16V00000354
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 526862
Počátek běhu lhůt: 18.07.2016
Nabídku podat do: 01.11.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ V OBDOBÍ 2016-2018 PRO KÚSK
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby - poskytování právního poradenství v období 2016 – 2018 pro KÚSK“. Zakázka bude rozdělena na 3 části, v rámci každé části Veřejné zakázky bude uzavřena rámcová smlouva s jedním uchazečem, a to na dobu tří let. Na základě rámcových smluv budou s vybranými uchazeči uzavírány prováděcí smlouvy, na základě nichž budou Zadavateli poskytovány níže specifikované právní služby.
Předmětem plnění části č. 1 Veřejné zakázky s názvem „Veřejné investice“ je poskytování právních služeb v oblasti práva veřejných investic, zejména v oblasti práva veřejných zakázek, koncesí, veřejné podpory a dotací nebo návratných finančních výpomocí.
Předmětem plnění části č. 2 Veřejné zakázky s názvem „Nemovitosti“ je poskytování právních služeb v oblasti práva nemovitostí, zejména v oblasti stavebního, občanského a správního práva v souvislosti s projekty na výstavbu silnic, jejich údržbu, souvisejícím majetkoprávním vypořádáním pozemků a čerpáním evropských dotačních titulů pro oblast dopravy, včetně poskytování právních služeb v oblasti veřejného investování ve shora uvedených projektech.
Předmětem plnění části č. 3 Veřejné zakázky s názvem „Všeobecné právní poradenství“ je poskytování všeobecných právních služeb (tj. právních služeb ve všech oblastech práva souvisejících s celým spektrem činností zadavatele), zejména právní služby v oblasti občanského práva, obchodního práva, práva duševního vlastnictví, práva informačních technologií, práva v oblasti dopravy, práva životního prostředí a energetiky, insolvenčního práva, pracovního práva, práva sociálního zabezpečení, správního práva a práva územních samosprávných celků. Předmětem plnění této části Veřejné zakázky však není právní poradenství spadající pod předmět plnění části č. 1 nebo č. 2 Veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Podatelna Středočeského kraje - místnost č. 007

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy