Veřejná zakázka: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Na horách

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4123
Systémové číslo: P19V00000201
Datum zahájení: 13.02.2019
Nabídku podat do: 27.02.2019 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Na horách
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou zásahy ve zvláště chráněném území přírodní památce Na horách (dále jen ZCHÚ), konkrétně:
• Jednorázové rozvolnění (vyřezávání dřevin a keřů) okolo jalovců obecného – jedná se o 8 plošek (celková plocha zásahu cca 100 m2), v termínu 1.11. – 20.11. 2019. Všechny čerstvé řezné plochy budou ošetřeny koncentrovaným neselektivním herbicidem s přídavkem potravinářského barviva. Zásah bude upřesněn při předání území zhotoviteli. Další roky budou vyřezávány výmladky. Řezné plochy budou ošetřeny koncentrovaným neselektivním herbicidem s přídavkem potravinářského barviva. Termín vyřezávání výmladků: 15.6. – 15.7.
• Každoroční pastva ovcí a koz v poměru 3:1 v celkovém počtu zvířat 15 ks v termínu od 15.6. – 15.7. na plochách 3, 4, 5, 6. Tato plocha bude rozdělena na 4 části, na každé jednotlivé části bude stádo 1 týden. Po přepasení bude provedeno dokosení nedopasků lehkou mechanizací. Plocha zásahu 4 ha.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 396 694 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
pursova@kr-s.cz

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky