Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Na horách
Odesílatel Puršová Kateřina
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.02.2019 13:02:30
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci:

„Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Na horách“

s termínem pro podání nabídky do 27.2.2019 do 10:00 hodin na email: pursova@kr-s.cz. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_4123.html


Přílohy
- Výzva SK - Na horách.pdf (610.92 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - Krycí list nabídky.xlsx (14.32 KB)
- Příloha č. 2 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.docx (49.63 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů.docx (45.33 KB)
- Příloha č.4-Poddodavatelé.docx (43.32 KB)
- Příloha č. 5 - Na horách- management 2019.docx (1.69 MB)