Veřejná zakázka: NERATOVICE – ÚPRAVA PŘECHODŮ NA KOMUNIKACÍCH II/101 A III/0099, ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3237
Systémové číslo: P18V00000922
Evidenční číslo zadavatele: VZ-568/18
Datum zahájení: 01.10.2018
Nabídku podat do: 15.10.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: NERATOVICE – ÚPRAVA PŘECHODŮ NA KOMUNIKACÍCH II/101 A III/0099, ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce celkem 6 přechodů na komunikacích II/101 a III/0099 ve městě Neratovice. Dochází k úpravě všech přechodů a doplnění o potřebné prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (varovný a signální pás), předláždění přilehlých prostorů a celkové úpravy k zpřehlednění přechodů.

Podélné a příčné sklony rekonstruovaných přechodů vycházejí ze stávajících a respektují přístupy ke stávajícím nemovitostem. Součástí projektu je dále vybudování nasvětlení a světelné signalizace ve vozovce u všech přechodů pro chodce. Cílem stavby je zvýšení uživatelského komfortu, bezpečnosti a přehlednosti pro všechny účastníky silničního provozu za využití komplexního řešení celého prostoru. Vzhledem k pojetí návrhu bude zároveň s dopravním hlediskem dosaženo i celkové zvýšení urbanistické úrovně.

Stavba se celým svým rozsahem nachází na katastrálním území: Neratovice (703567) a Byškovice (703656).

Stavební práce budou probíhat v souladu s technickou specifikací, soupisem prací a závazným vzorem smlouvy na plnění veřejné zakázky a dále s projektovou dokumentací vyhotovenou společností NOZA s.r.o., IČ 24767417, se sídlem: Huťská 229, 272 01 Kladno, ve stupni DPS z 07/2018.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 528 172 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky