Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti objektu Domova Hačka se sídlem v Olešce - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3231
Systémové číslo: P18V00000916
Datum zahájení: 27.09.2018
Nabídku podat do: 16.10.2018 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snížení energetické náročnosti objektu Domova Hačka se sídlem v Olešce - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro zadavatele, v rámci realizace projektu Snížení energetické náročnosti objektu Domova Hačka se sídlem v Olešce.
Předmětem veřejné zakázky je:
• Energetický audit
• Projektová dokumentace pro stavební řízení
• Projektová dokumentace pro provádění stavby
• Záborový elaborát
• Výkaz výměr
• Položkový rozpočet stavby
• Dokladová část
• Zastupování ve stavebním řízení
• Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby
• Zajištění věcných břemen
• Autorský dozor
• Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele
• Diagnostika stavby
• Odborný posudek k zvláště chráněným synantropním druhům
• Zpracování žádosti o dotaci vč. administrace projektu po dobu udržitelnosti

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 480 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Domov Hačka se sídlem v Olešce, poskytovatel sociálních služeb
 • IČO: 00873683
 • Poštovní adresa:
  Oleška 153
  28162 Oleška
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2020-032090

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky