Veřejná zakázka: Nástroj na kontrolu řádného uveřejnění smluv v registru smluv Ministerstva vnitra uzavřených příspěvkovými organizacemi zřizovanými Středočeským krajem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3071
Systémové číslo: P18V00000756
Datum zahájení: 06.09.2018
Nabídku podat do: 17.09.2018 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nástroj na kontrolu řádného uveřejnění smluv v registru smluv Ministerstva vnitra uzavřených příspěvkovými organizacemi zřizovanými Středočeským krajem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je služba pro zadavatele, spočívající v pravidelném monitoringu všech smluv uveřejněných příspěvkovými organizacemi zřízenými Středočeským krajem (v současnosti 272 organizací) na Portálu veřejné správy v informačním systému registru smluv.
Účelem monitoringu je odhalení všech nedostatků ve zveřejněných smlouvách. Nedostatkem je míněn rozpor mezi zákonem č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o registru smluv“), aktuální metodikou provozovatele registru smluv a skutečným stavem zveřejněných smluv, který může mít dopad na platnost a účinnost smlouvy.
Součástí předmětu zakázky je změna parametrů monitoringu, pokud se během trvání zakázky změní metodika provozovatele registru smluv nebo dojde k novelizaci zákona o registru smluv a tím dojde i ke změnám, jakým mají být smlouvy správně do registru smluv vkládány.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor legislativně právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky