Veřejná zakázka: II/116 Nižbor – Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3038
Systémové číslo: P18V00000723
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.10.2018
Nabídku podat do: 04.12.2018 11:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/116 Nižbor – Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby - zřízení nové koruny opěrné zdi po pravé straně (ve směru staničení), včetně římsy a nového zábradelního svodidla, nového systému odvodnění úseku silnice a opravě živičných vrstev silnice. Stavba představuje odbourání kamenné zídky a horní části zdi, vybudování nové železobetonové konzolovitě vyložené části dříku zdi s římsou a zábradelním svodidlem a vyřešení systému odvodnění v dotčeném úseku komunikace. Nová část zdi zajistí svým vyložením rozšíření komunikace na min. šířku 6,5 m na celou délku úseku cca 190 m, výškově bude prakticky kopírovat stávající pravou hranu komunikace (ve směru na Hýskov). Povrch ponechané dolní části opěrné kamenné zdi bude očištěn od náletových stromů a křovin, zdivo bude lokálně doplněno a zpevněno hloubkovým přespárováním. Odvodnění povrchu komunikace je zajištěno pomocí otvorů v římse osazených chrliči.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 832 005 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky