Veřejná zakázka: III/12515 Nemíž

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2760
Systémové číslo: P18V00000451
Evidenční číslo zadavatele: VZ-241/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.05.2018
Nabídku podat do: 13.06.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/12515 Nemíž
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/12515 Nemíž“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“). Jedná se o komunikaci III. třídy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, je značně poškozena provozem těžké zemědělské techniky a nákladní dopravy. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod. Bude provedeno v místech napojení odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 40 mm, bude provedena vyrovnávka, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACO 11 v tl. 50 mm, seřezání krajnic, hloubení a úprava příkopů, dosypání krajnic, provedena sanace, vodorovné dopravní značení, vodící proužky, osazení směrových sloupků, návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, stavebního povolení. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 445 144 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky