Veřejná zakázka: III/32812 Libice n. Cidlinou – Choťánky – křiž.II/611

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2718
Systémové číslo: P18V00000409
Evidenční číslo zadavatele: VZ-278/18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.05.2018
Nabídku podat do: 11.06.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/32812 Libice n. Cidlinou – Choťánky – křiž.II/611
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/32812 Libice n. Cidlinou – Choťánky – křiž.II/611“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“). Stavební práce spočívají zejména v následujících činnostech: odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 60 mm, sanace konstrukčních vrstev hloubky 25 cm, doprava veškerého materiálu, rozrytí původní konstrukce, urovnání podkladu, doplnění mate. 10% kamenivo, zřízení podkladu stab. pojivem - 4% cement, 1% emulze a zhutnění - TP 208, průkazní a přejímací zkoušky řezání asfaltového krytu, očištění, lokální oprava příčných trhlin geomříží, spojovací postřik, hutněná asfaltová vyrovnávka, pokládka ACO 11 v tl. 50 mm, zalévání spár asfaltovou zálivkou, zřízení včetně předznačení vodorovného dopravního značení s balotinou - vodící proužky 12 cm, 1x přechod pro chodce, šikmé čáry, návrh, projednání včetně realizace DIO.
Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 261 175 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 11
  150 21 Praha 5

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky