Veřejná zakázka: Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2625
Systémové číslo: P18V00000316
Evidenční číslo zadavatele: vz-585/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.04.2018
Nabídku podat do: 15.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu pod nadjezdy – 22 mostů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou požadovaná opatření nenahrazující opravy mostních svršků a sanaci NK a SS, které je třeba s ohledem na technický stav mostů připravit, podkladem pro návrh takové rekonstrukce musí být diagnostický průzkum mostu. Zpracovaná dokumentace řeší provedení neodkladných opatření pro zajištění bezpečného provozu pod mosty. V návaznosti na to jsou předmětem oprav prvky ohrožující bezpečnost provozu pod mosty – zábradlí, římsy, povrch nosné konstrukce nad komunikací. Pokud NK tvoří nosníky bude provedena revize odvodnění dutin nosníků a také nejnutnější opravy odvodnění mostů.
Některé z uváděných 22 objektů jsou již v přípravě na rekonstrukci. Jeli u těchto mostů z důvodu havarijního stavu záchytného systému požadována výměna zábradlí, bude zhotovitel postupovat tak, aby v případě rekonstrukce mostu bylo následně možné zábradlí demontovat a zpětně použít při rekonstrukci.
Vzhledem k tomu, že se jedná o práce údržby bez zásahu do nosné konstrukce a tvarové nebo jiné úpravy mostů nevyžadující stavební povolení ani ohlášení stavby a rozsah prací je omezen na práce nezbytné pro zajištění bezpečnosti provozu na podcházejících komunikacích (železničních tratích) bez vlivu na funkci mostu, byla dokumentace zpracována formou technické pomoci, jejíž součástí je podrobným popis prováděných prací a soupis prací definující předpokládaný objem prováděných prací.
Opatření jsou k provedení v režimu ,,neodkladné“, proto je požadováno provádění na více objektech současně.
Zhotovitel musí splňovat podmínky pro práci na ČD a projedná také samostatně nezbytné výluky k provedení požadovaných opatření (v případě nadjezdů ČD). Pracovníci zhotovitele, kteří se budou pohybovat v ochranném pásmu dráhy, musí vlastnit průkaz CPS (povolení vstupu na železniční dopravní cestu).
Uchazeč dále předloží u dvou stavbyvedoucích (případně stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího) platné osvědčení odborné způsobilosti M-02 nebo K-03 vydané Správou železniční dopravní cesty.
Protože se jedná také o nadjezdy nad dálnicí zhotovitel projedná a zajistí samostatně s ŘSD ČR a dalšími dotčenými orgány také DIO s částečným omezením provozu na dálnici po dobu nezbytně nutnou k provedení neodkladných opatření k zajištění bezpečnosti provozu na dálnici a v souvislosti s tím také si také samostatně zajistí povolení MD k práci v ochranném pásmu dálnice.
Také na silnicích II. a III. třídy zhotovitel projedná a zajistí samostatně DIO k provádění oprav, nebudou prováděny úplné uzavírky komunikací.

Místo plnění: 22 mostů v majetku Sředočeského kraje na komunikacích II. a III. třídy dle seznamu -
Objekt Popis
201
Most ev.č. 101-075a v obci Jirny
202
Most ev.č. 245-004 přes železniční vlečku v obci Čelákovice
203
Most ev.č. 245-009 za obcí Mochov
204
Most ev.č. 276-008 přes trať Praha-Turnov za obcí Bakov nad Jizerou
205
Most ev.č. 610-018 přes D10 za obcí Stará Boleslav
206
Most ev.č. 610-021 a přes D10 před obcí Benátky nad Jizerou
207
Most ev.č. 0103-2 přes D10 před obcí Zápy
208
Most ev.č.2451-1 přes D10 za obcí Stará Boleslav
209
Most ev.č. 2455-2 přes trať Lysá n.L.-Praha v obci Záluží
210
Most ev.č. 2455-2a před obcí Vyšehořovice
211
Most ev.č. 2752-2 přes D10 u Čtyř kamenů
212
Most ev.č. 2769-1 přes D10 u Kosmonos
213
Most ev.č. 6111-1 křižovatka Jirny
214
Most ev.č. 01011-1 přes D10 před obcí Zápy
215
Most ev.č. 10163-1 v obci Nehvizdy
216
Most ev.č. 27210-1 přes D10 u Tuřic
217
Most ev.č. 27513-1a přes D10 u Mladé Boleslavi
218
Most ev.č.27922-1a přes D10 u obce Loukov
219
Most ev.č. 33310-4 přes D10 před obcí Svémyslice
220
Most ev.č. 244-001 přes trať Praha-Všetaty v obci Měšice
221
Most ev.č. 608-010 přes trať Praha-Vraňany před obcí Nové Ouholice
222
Most ev.č. 608-004..2 podchod Zdiby

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 152 829 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky