Veřejná zakázka: Dálnice D3 „Středočeská část“ Praha – Nová Hospoda, rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3, DÚR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2483
Systémové číslo: P18V00000174
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-009082
Datum zahájení: 21.03.2018
Nabídku podat do: 01.06.2018 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dálnice D3 „Středočeská část“ Praha – Nová Hospoda, rozšíření vodárenské soustavy v koridoru dálnice D3, DÚR
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projekční a inženýrské práce s cílem zpracování projektové dokumentace a získání územního rozhodnutí stavby pro možnost připojení obcí Středočeského kraje ohrožených nedostatkem vody na kapacitní skupinové vodovody se zdrojem vodní nádrže Želivka. Jedná se o připojení na Posázavský skupinový vodovod v Týnci nad Sázavou a přivedení vody k dálnici pomocí čerpacích stanic přes upravený stávající vodojem Netvořice. Přivaděč je dále navržen podél dálnice jižním směrem k silničnímu přivaděči Václavická spojka přes budoucí odpočívku na dálnici. Dalším místem připojení je v Benešově vodojem Červené vršky, který je součástí Skupinového vodovodu Benešov. Připojení v tomto místě si vyžaduje zvětšení místního vodojemu a rekonstrukci přiváděcího řadu ve městě. K dálnici by byla voda přiváděna novým přiváděcím řadem podél nové silnice Václavická spojka. U napojení spojky s dálnicí by byl vystavěn nový vodojem, ve kterém by byla míchána voda z Posázavského skupinového vodovodu a Skupinového vodovodu Benešov. Pitná voda z obou vodárenských systémů by byla dále čerpána podél dálnice po obslužných komunikacích dálnice a podél náspů a zářezů samotné dálnice. Trasa je vedena převážně podél dálnice v obslužných komunikacích.
Předmětem plnění je návrh využití navrženého přivaděče z Týnce nad Sázavou vedoucího do VDJ Netvořice (rozšíření o objem 2x400m3) a dále k odpočívce Dunávice. Řad je navržen profilu DN200. Dále povede řad k silničnímu přivaděči Václavická spojka. Dimenze řadu je navržena i dále DN200. Zakončení bude v nově vystavěném vodojemu určeném pro míchání vody ze zdroje PSV a SVB. Druhý přivaděč DN300 povede z VDJ Červené Vršky v Benešově do stejného vodojemu pro míchání vody.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 266 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky