Veřejná zakázka: Výstavba haly knihovního depozitáře ČMS - projekt a inženýrská činnost

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2371
Systémové číslo: P18V00000062
Datum zahájení: 12.02.2018
Nabídku podat do: 06.03.2018 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba haly knihovního depozitáře ČMS - projekt a inženýrská činnost
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
• Předprojektová příprava na realizaci zateplené, opláštěné skladové haly propojené s inženýrskými sítěmi v přilehlé budově čp. 445 v celkové ploše max. 300 m2 s parametry pro knihovní depozitář
• Vizualizace
• Projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení
• Projektová dokumentace pro provádění stavby
• Záborový elaborát
• Výkaz výměr
• Položkový rozpočet stavby
• Dokladová část
• Zastupování v územním řízení
• Zastupování ve stavebním řízení
• Zajištění věcných břemen
• Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele
• Diagnostika stavby
• Autorský dozor vč. objemové studie
• Zajištění příslušných povolení dotčených institucí dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 540 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: České muzeum stříbra, příspěvková organizace
 • IČO: 00342246
 • Poštovní adresa:
  Barborská 28/9
  28401 Kutná Hora

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Krajský úřad
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky