Veřejná zakázka: III/3245 MK – Dymokury, komunikace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 176
Systémové číslo: P16V00000095
Evidenční číslo zadavatele: VZ-47/16
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 631494
Počátek běhu lhůt: 23.03.2016
Nabídku podat do: 18.04.2016 12:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3245 MK – Dymokury, komunikace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Byla provedena diagnostika stavu konstrukce vozovky a na jejím základě bylo stanoveno provést opravu frézováním stávajícího povrchu v tloušťce cca okolo 5 cm s následným provedením infiltračního postřiku a vyrovnávek z asfaltového betonu ACL 16+. Poté se položí dvě asfaltové vrstvy ACL 16+ v tl. 60mm a ACO 11 v tl. 40mm. V místech, kde by se frézováním zeslabila konstrukce vozovky, tj. úseky v km 0,320-0,440 a 0,920-1,010 a v úseku před obloukem v km cca 0,3, kde je vozovka rozšířena z titulu poloměru směrového oblouku, bude vozovka provedena v šířce min. 1,0 m jako plná konstrukce v tomto složení (dle TP 170, katalogový list D1-N-2, třída Stavba: 15-119-7-000, III/3245 MK-Dymokury, komunikace – PD stupeň: PDPS 3 dopravního zatížení IV a NÚP D1):
Asfaltový beton ACO 11 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121-1
Spoj. postřik emulzní PSE 0,3 kg/m2 ČSN EN 12271, ČSN 73 6129
Asfaltový beton ACL 16+ 50/70 60 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121-1
Spojovací postřik emulzní PSE 0,3 kg/m2 ČSN EN 12271, ČSN 73 6129
Asfaltový beton ACP 16+ 50/70 50 mm ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121-1
Infiltrační postřik PIA 0,6 kg/m2 ČSN EN 12271, ČSN 73 6129
Štěrkodrť ŠDA 0/32 GE min. 250mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
Celkem konstrukce vozovky min. 400 mm
Nezpevněná krajnice bude povrchově zpevněna recyklátem (lze použít zfrézované asfaltové vrstvy) v tl. 0,1 m. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN,TP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 389 403 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky