Veřejná zakázka: II/121 Drahnov, most ev.č. 121-020

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 169
Systémové číslo: P16V00000088
Evidenční číslo zadavatele: VZ-59/16
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 631495
Počátek běhu lhůt: 15.03.2016
Nabídku podat do: 11.04.2016 12:45

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/121 Drahnov, most ev.č. 121-020
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je nahrazení stávajícího mostu novým mostním objektem s vyšší průtočnou kapacitou. Jedná se o most převádějící silnici II/121 přes potok Mastník u mlýna Drahnov u obce Peklo. Kolmá světlost mostního otvoru se zvětší ze 4,0m na 12,0m. Mostní objekt způsobí vzdutí na vtokové straně vzdutí hladiny o 0,24 m. To znamená, že most bude ovlivňovat hladinu na vtokové straně už jen minimálně. Hladina stoleté vody pod mostem bude na úrovni 463,98 m n.m. – to jest 0,83 m pod nejnižším bodem nosné konstrukce. Šířkové uspořádání na mostě je navrženo tak, aby odpovídalo kategorii silnice S 9,5, která se nejvíce blíží šířkovému uspořádání přilehlého úseku, který má šířku mezi svodidly 8,5m (silnice kategorie S 9,5/60). Most je navržen na zatížení dle ČSN EN 1991-2, modely LM1 a LM3. V souvislosti s výstavbou nového mostu dochází v nezbytně nutném rozsahu i k úpravě silnice II/121 tak, aby byla plynule napojena na nový most a je nutno přeložit a upravit příjezdovou komunikaci k mlýnu a provést úpravu koryto potoka. Rekonstrukce mostu ev.č. 121-020 bude prováděna za vyloučení dopravy na zasaženém úseku silnice II/11.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 416 549 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky