Veřejná zakázka: Cyklostezka Psáry – Libeř – Libeň „DÍL I.“

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P15V00000042
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1670
Systémové číslo: P17V00000952
Evidenční číslo zadavatele: S-5692/REG/2015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.06.2015
Nabídku podat do: 01.07.2015 09:00
Otevírání obálek: 01.07.2015 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Cyklostezka Psáry – Libeř – Libeň „DÍL I.“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je novostavba cyklostezky o délce 4,18 km podle PDPS Cyklostezka Psáry – Libeř Libeň „DÍL I.“ zpracované firmou Pragoprojekt, a.s. Stavba zahrnuje 9 silničních objektů , 2 objekty dopravně inženýrských opatření, 1 opěrnou zeď a ochrany a přeložky elektrických kabelů. Přeložky elektrických kabelů budou realizovat jejich vlastníci (ČEZ a O2) a nejsou předmětem této veřejné zakázky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky