Veřejná zakázka: III/27932 Dolní Bousov - průtah, II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 164
Systémové číslo: P16V00000083
Evidenční číslo zadavatele: VZ-10/16
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 630555
Počátek běhu lhůt: 14.03.2016
Nabídku podat do: 06.04.2016 12:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/27932 Dolní Bousov - průtah, II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce konstrukčního souvrství vozovky, místy rozšířenou na kategorijní šířku 7,0/50. Nově navržená konstrukce vozovky dle TP 170 je ACO 11 40mm, spojovací postřik, ACP 16 + 110mm, infiltrační postřik, štěrkodrť 2 x 150 mm a dvouosá geomříž. K povrchovému odvodnění jsou navrženy nové uliční vpusti, k odvodnění pláně a konstrukčních vrstev drenáž dle VL2.2. Součástí rekonstrukce komunikace je i rekonstrukce stávajícího klenbového propustku, propustkem ze železobetonových trub DN 600, Součástí rekonstrukce komunikace je i rekonstrukce potrubí dešťové kanalizace a některé přeložky sdělovacího vedení. Stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 976 734 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky