Veřejná zakázka: Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - intervenční centra

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000103
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1605
Systémové číslo: P17V00000887
Evidenční číslo zadavatele: S-3321/SOC/2014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.10.2014
Nabídku podat do: 20.10.2014 09:00
Otevírání obálek: 20.10.2014 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III - intervenční centra
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) a ustanovení § 25a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“) a to v rámci individuálního projektu „Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji III“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00084 (dále jen „Projekt“), financovaného na základě rozhodnutí č.j. OP LZZ – ZS824-95/2014 o poskytnutí dotace z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“). V rámci zakázky bude zajištěna dostupnost sociální služby intervenční centrum poskytované v souladu se zákonem o sociálních službách na území regionu Mladá Boleslav

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 230 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky