Veřejná zakázka: Upgrade elektronické spisové služby kraje a dodávka a implementace hostovaného řešení elektronické spisové služby

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000037
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1540
Systémové číslo: P17V00000822
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 483616
Počátek běhu lhůt: 17.03.2014
Nabídku podat do: 16.05.2014 10:00
Otevírání obálek: 16.05.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Upgrade elektronické spisové služby kraje a dodávka a implementace hostovaného řešení elektronické spisové služby
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji CZ.1.06/2.1.00/08.07144 spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj na základě Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblasti podpory.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 621 249 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy