Veřejná zakázka: Domov Kolešovice - Výměna výtahu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000058
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1469
Systémové číslo: P17V00000751
Evidenční číslo zadavatele: 2362/OVZ/2013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Nabídku podat do: 08.11.2013 10:00
Otevírání obálek: 08.11.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Domov Kolešovice - Výměna výtahu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zajištění výměny výtahu vč. stavebních prací v rozsahu stanoveném dle přiložené dokumentace příloha č.2 pro provedení stavby a výkazu výměr. V domě č.p.1 na pozemku č. st. 128 a je uveden v KN jako objekt k bydlení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 487 600 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky