Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: II/102 od kř. se sil.č. II/114 - Korkyně
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je rekonstrukce vozovky. Bude provedeno projednání a realizace DIO, zajištění vyjádření správců sítí včetně vytyčení, zajištění ohlášení stavby na příslušném odboru dopravy města Dobříše a Policie ČR Příbram. Oprava bude prováděná za úplné uzavírky. V místech napojení odfrézování stávajícího živičného krytu v průtahu obce Korkyně, v délce 100 m a v napojení u odbočky na Pánkov v délce 14 m a zápich na začátku opravy v délce 6 m v tl. do 50 mm. Úseky před pokládkou ACL 16+ budou frézovány pro srovnání podkladu do hl. 40 mm. Dodavatel odkoupí recyklát za cenu 70 Kč/t. Rozsah sanací byl určen odborným odhadem, předpokládají se 3 úseky sanace krajů vozovky šíře 1 až 2 m délky cca 25 až 50 m. Rozsah bude určen při zahájení prací a pochůzce na účasti zhotovitele, zástupce KSUS a případně TDS. Dále bude provedeno zaříznutí a odbourání asfaltového krytu včetně odvozu, čištění příkopů do 0,25 m3/m s odvozem na skládku s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko, očištění asfaltových ploch zametením před pokládkou ACL 16+ a po frézování proveden infiltrační postřik asfaltový do 0,5 kg/m2. Položení asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+, tl. 50 mm, očištění asfaltových ploch zametením, proveden spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2, položení asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm, frézování spár š. do 10 mm, hl. do 20 mm, zalévání spár dilatační asfaltovou zálivkou, zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100 mm, VDZ – vodicí proužek 125 mm – barva + křižovatka Sudovice a osazení směrových sloupků. Geodetické zaměření skutečného provedení – plochy obrusné vrstvy po pokládce.
Místo plnění: Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)
Kontakt: Jméno: Dagmar Drozenová
telefon: +420 601 110 419
e-mail: dagmar.drozenova@ksus.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 18.06.2024 09:00
Datum zahájení: 27.05.2024 14:19
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):