Veřejná zakázka: II/275 Mcely- Křinec, rekonstrukce silnice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000028
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1439
Systémové číslo: P17V00000721
Evidenční číslo zadavatele: 2202/OVZ/2013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 228349
Počátek běhu lhůt: 06.08.2013
Nabídku podat do: 05.09.2013 08:30
Otevírání obálek: 05.09.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/275 Mcely- Křinec, rekonstrukce silnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice, která je rozdělená na dva úseky: 1. úsek: II/275 Mcely – Sovenice ve staničení km 25,096 – 28,376, bude se jednat o výběr konstrukčně porušených ploch a kompletní výměnu vrstev vozovky na přibl. 25 % plochy vozovky. Lokální sanace, vybudování nových konstrukčních vrstev vozovky. Oprava trhlin a olámaných okrajů, lokalizace ploch pro výměnu podloží, odvodnění vozovky. Na 2. úseku: II/275 Bošín – Křinec budou opraveny trhliny a na části dojde ke kompletní výměně vrstev vozovky. Rekonstrukce této části vozovky je rozdělena na úsek od km 28,376 po km 28,900, kde bude probíhat frézování, očištění povrchu a opravy trhlin. V úseku od km 28,900 po km 31,003 zde proběhne kompletní výměna vrstev vozovky cca 20% plochy vozovky, lokální sanace.

Předmět plnění je financovaný z Regionálního operačního programu pro Střední Čechy (dále jen „ROP“), č. projektu CZ.1.15/1.1.00/2a.01447. Zadavatel si v souladu s §40 vyhradil právo zkrátit lhůtu pro podání nabídek o 5 dnů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 29 362 268 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky