Veřejná zakázka: II/276 Bakov nad Jizerou, průtah

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000014
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1425
Systémové číslo: P17V00000707
Evidenční číslo zadavatele: 49/2013/NPZ
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 231836
Počátek běhu lhůt: 29.06.2013
Nabídku podat do: 26.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 26.08.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/276 Bakov nad Jizerou, průtah
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí v souladu s § 98 zákona. stručný předmět plnění je členěn následovně:

1. část - Stavební práce dílčí část zakázky „II/276 Bakov nad Jizerou, průtah“ Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace celkové rekonstrukce průtahu sil. II/276, tj. náhrada dlážděné vozovky živičnou, svislé a vodorovné dopravní značení, odvodnění, přestavba stávající křižovatky se sil. III/2767. Předmětem rekonstrukce je cca 1047 m vozovky.

2. část - Stavební práce dílčí část zakázky „Bakov nad Jizerou – vodovod, ulice Husova“ řeší novou výstavbu – rozšíření vodovodního systému města Bakov nad Jizerou. Jedná se o vybudování nového uličního řádu v ulici Husova, kde v současné době jsou jednotlivé nemovitosti napojeny z bočních a zadních ulic často pomocí sdružených vodovodních přípojek. Nový uliční vodovodní řád bude napojen na stávající vodovodní systém města v příslušných armaturních uzlech (křižovatkách ulic).

Předmět plnění je financovaný z Regionálního operačního programu pro Střední Čechy (dále jen „ROP“), č. projektu CZ.1.15/1.1.00/2a.01624.

Zadavatel si v souladu s §40 vyhradil právo zkrátit lhůtu pro podání nabídek o 5 dnů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 26 194 386 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky