Veřejná zakázka: „Učebna přípravy materiálu pro strojní výrobu“ - Písemná zpráva zadavatele a SoD

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000007
Id předchozího profilu ve VVZ: 352739

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1418
Systémové číslo: P17V00000700
Evidenční číslo zadavatele: 621/OVZ/2013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 225569
Nabídku podat do: 01.03.2013 11:00
Otevírání obálek: 01.03.2013 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Učebna přípravy materiálu pro strojní výrobu“ - Písemná zpráva zadavatele a SoD
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, jejíž součástí bude demolice stávajícího objektu, včetně ekologické likvidace odpadů, vybudování inženýrských sítí pro nově stavěný objekt a stavba nového objektu učebny pro přípravu materiálu pro strojírenskou výrobu a příslušných skladů. Postavena bude jednopodlažní budova se šikmou střechou, která bude v místě vzniklém po demolici. Stavební a udržovací práce budou prováděny v objektu dílen odborného výcviku – 6 elektrodílen, 2 autodílny a 1 elektrolaboratoře v následujícím rozsahu – opravy podlah, provedení litých podlah, opravy povrchů vnitřních stěn, vybourání stávajících nenosných příček a vyzdění nových bez zásahu do nosné konstrukce budovy, osazení plastových výplní, oprava rozvodů zdravotních instalací a rozvodů elektro, vše bez změny dispozice a účelu užívání zmíněných prostor.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 915 917 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky