Veřejná zakázka: II/116 a III/11614 Srbsko, průtah

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14037
Systémové číslo: P24V00000222
Evidenční číslo zadavatele: VZ-0106/00066001/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-008060
Datum zahájení: 20.02.2024
Nabídku podat do: 30.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/116 a III/11614 Srbsko, průtah
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této stavby je oprava a modernizace částí silnic II/116 a III/11614 v intravilánu obce Srbsko.
Oprava silnice bude realizována společně s Obcí Srbsko, na základě dohody o Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů na tuto akci. Akce je rozdělena na objekty ve vlastnictví KSÚS SK a na stavební objekty ve vlastnictví Obce Srbsko. Každý se zhotovitelů hradí objekty ve svém vlastnictví.
SO 101 - Silnice II/116 a III/11614 (Objekt KSÚS SK)
SO 102 - Silnice III/11614 (Objekt KSÚS SK)
SO 103 - Veřejný prostor - ul. Svatojanská, V Chaloupkách a náves U Lípy (Objekt Obce Srbsko)
SO 104 - Veřejný prostor - ul. Za Vodou (Objekt Obce Srbsko)
SO 201 - Most ev.č. 116-015 (Objekt KSÚS SK)
SO 301 - Dešťová kanalizace (Objekt rozdělený mezi KSÚS SK Obec Srbsko)
SO 401 - Veřejné osvětlení (Objekt Obce Srbsko)
SO 501 - Přeložka STL plynovodu (Objekt Obce Srbsko)
Oprava silnic bude prováděna dle PD (PDSP) pod názvem „II/116 A III/11614 SRBSKO, PRŮTAH“, kterou zpracovala firma IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. v 8/2023. Na stavbu bylo vydáno ÚR pod Č.j. : MBE/85478/2022/VYST-Pv a SP pod č.j.: MBE/16164/2023/DOPR-Trl.
Celá stavba bude dělena dle PDPS na 3. fáze. Rozdělení celé stavby na stavební úseky je uvedeno v Souhrnné zprávě, příloze č. 4 - „Situace zájmového území - 1., 2. a 3. fáze“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 77 777 137 Kč bez DPH
  nepřekročitelná předpokládaná hodnota části stavby Zadavatele č. 2: 24 447 808,76 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy