Veřejná zakázka: III/12149 Smilkov, most ev.č. 12149-1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13630
Systémové číslo: P23V00002244
Evidenční číslo zadavatele: VZ-0045/00066001/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.11.2023
Nabídku podat do: 09.01.2024 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/12149 Smilkov, most ev.č. 12149-1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je komplexní rekonstrukce mostu ev. č. 12149-1 ve Smilkově. Předmětem je demolice stávající nosné konstrukce a spodní stavby mostu ev. č. 12149–1 v obci Smilkov, který převádí odpad z rybníka Příkop a realizace nového mostního objektu. Obsahem SO 201 je nová NK, kterou tvoří nosná konstrukce o jednom poli a s opěrami a části křídly bude monoliticky rámově spojena. Rozpětí mostu je 4,50 m. Založení mostu bude na mikropilotách délky 6,0 m (kořen délky 5,0 m). Opěry budou vyvedeny mimo půdorys mostu. Na povodní straně tím vzniknou krátké zídky, do kterých bude zakotven nový zvedací mechanismus stavidla. Za opěrou O2 vpravo bude zřízena nábřežní zídka v délce cca 8,0 m. V rozsahu cca 2,0 m od ukončení nové zídky bude stávající nábřežní zeď rozebrána a následně přeskládána tak, aby došlo k plynulému navázání zdi nové a stávající.

Stavba bude probíhat za vyloučeného provozu na stávajícím mostě. Součástí SO 201 bude i úprava komunikace navazující na mostní objekt. V úseku úpravy dojde k odfrézování stávajícího krytu vozovky, podkladní vrstvy vozovky budou odtěženy.

Most se nenachází v ochranném pásmu kulturní památky a neleží v záplavovém území

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 336 307 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky