Veřejná zakázka: Realizace a zajištění provozu informačního systému pro správu finanční podpory Středočeského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13349
Systémové číslo: P23V00001963
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-049629
Datum zahájení: 30.10.2023
Nabídku podat do: 15.12.2023 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace a zajištění provozu informačního systému pro správu finanční podpory Středočeského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zajištění provozu informačního systému (IS), resp. aplikace pro správu finanční podpory SčK se základními funkcemi „Registrace žadatele“, „Podání žádosti“, „Zpracování žádosti“, „Hodnocení žádosti“, „Uzavření smlouvy“ a „Export žádosti“.

Dodavatel předloží k akceptaci cílový koncept řešení, provede implementaci dle cílového konceptu, IS otestuje a zprovozní a dodá kompletní dokumentaci.

Po dobu 60 měsíců od předání díla zajistí vybraný dodavatel podporu a údržbu IS a následný rozvoj, za podmínek a ve lhůtách stanovených v Závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace v rozsahu Technických podmínek, které jsou popsány v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 875 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor řízení dotačních projektů
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Smlouva v registru dle Z č. 340/2015: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/27898099

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky