Smlouva: Realizace a zajištění provozu informačního systému pro správu finanční podpory Středočeského kraje

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 3005
Evidenční číslo: S-0693/ŘDP/2024
Datum uzavření smlouvy: 06.03.2024
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 6 495 800,00
Cena v Kč vč. DPH: 7 859 918,00
Zadávací řízení: Realizace a zajištění provozu informačního systému pro správu finanční podpory Středočeského kraje

Název (předmět)

Realizace a zajištění provozu informačního systému pro správu finanční podpory Středočeského kraje

Schválil / podepsal

Mgr. Michael Kašpar

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zajištění provozu informačního systému (IS), resp. aplikace pro správu finanční podpory SčK se základními funkcemi „Registrace žadatele“, „Podání žádosti“, „Zpracování žádosti“, „Hodnocení žádosti“, „Uzavření smlouvy“ a „Export žádosti“.

Dodavatel předloží k akceptaci cílový koncept řešení, provede implementaci dle cílového konceptu, IS otestuje a zprovozní a dodá kompletní dokumentaci.

Po dobu 60 měsíců od předání díla zajistí vybraný dodavatel podporu a údržbu IS a následný rozvoj, za podmínek a ve lhůtách stanovených v Závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace v rozsahu Technických podmínek, které jsou popsány v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

Zadavatel

  • Úřední název: Středočeský kraj
  • IČO: 70891095
  • Poštovní adresa:
    Zborovská 81/11
    150 21 Praha 5
  • Název odboru: Odbor řízení dotačních projektů
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy