Veřejná zakázka: Židle do PC učebny SOŠ a SOU Nymburk

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12942
Systémové číslo: P23V00001556
Evidenční číslo zadavatele: 3044/2023/SOVNB
Datum zahájení: 14.08.2023
Nabídku podat do: 29.08.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Židle do PC učebny SOŠ a SOU Nymburk
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
CPV kód: 39160000-1 Školní nábytek

Na základě Veřejné zakázky s názvem „Židle do PC učebny SOŠ a SOU Nymburk“, bude s jedním vybraným dodavatelem uzavřena kupní smlouva, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace a jejímž předmětem bude dodávka 20 ks židlí do SOŠ a SOU Nymburk. Toto plnění bude dodáno a instalováno v rozsahu a způsobem stanoveným v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace a v kupní smlouvě.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 45 454 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
 • IČO: 14451026
 • Poštovní adresa:
  V Kolonii 1804
  288 02 Nymburk

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
V Kolonii 1804
288 02 Nymburk

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky