Veřejná zakázka: III/11411 Libomyšl

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 12425
Systémové číslo: P23V00001041
Evidenční číslo zadavatele: VZ-291/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.05.2023
Nabídku podat do: 13.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/11411 Libomyšl
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V rámci opravy dojde k frézování asfaltových ploch, provedení čištění vozovky samosběrem, spojovacího postřiku, položení asfaltového betonu ACO 11+ tl. 50 mm.
Před realizací recyklace za studena (ideálně hned po odfrézování stávajících asfaltových vrstev), bude třeba kontaktovat laboratoř na odběr vzorků materiálu pro konkrétní návrh průkazní zkoušky. Pro mocnost recyklované vrstvy 250 mm je předpokládané dávkování pojiva: 4 % cementu + 2% asfaltové emulze. Konkrétní návrh musí být potvrzen průkazními zkouškami a odsouhlasen zadavatelem (vyhotovení průkazní zkoušky trvá cca 1 týden od odběru).
Dále bude provedeno čištění příkopů, zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem do tl. 100 mm a následně frézování spár a jejich zalévání asfaltovou zálivkou, provedení sanací, vyrovnávky a obnova VDZ – vodící proužky 12,5 cm.
Oprava komunikace proběhne za částečného nebo úplného omezení provozu a to dle schváleného DIO. Zpracování návrhu DIO, jeho projednání a realizace během opravy je součástí zakázky stejně jako vytyčení inž. Sítí a vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 228 766 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy