Veřejná zakázka: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vápenické jezero - opakování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 12403
Systémové číslo: P23V00001019
Datum zahájení: 25.05.2023
Nabídku podat do: 06.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vápenické jezero - opakování
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou managementové zásahy v přírodní památce
Vápenické jezero, (dále jen „ZCHÚ“), k.ú. Vápenice u Vysokého Chlumce, Libíň, Rovina, Nedrahovické Podhájí, okres Příbram.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 701 250 Kč bez DPH
  Předpokládaná cena není cenou maximální a nepřekročitelnou

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Středočeský kraj
 • IČO: 70891095
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  150 21 Praha 5
 • Název odboru: Odbor životního prostředí a zemědělství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523891

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy