Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vápenické jezero - opakování
Odesílatel Kateřina Puršová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.05.2023 07:37:14
Předmět Výzva

Dobrý den, dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci: „Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Vápenické jezero - opakování“

s termínem pro podání elektronické nabídky do 6.6.2023 do 10:00 hodin. Nabídky budou podávány elektronicky přes EZAK. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_12403.html
S pozdravem

K. Puršová


Přílohy
- Vyzva_a_zadavaci_dokumentace_Vapenicke_jezero_-_opakovani.pdf (346.79 KB)