Veřejná zakázka: II/605 Cerhovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12333
Systémové číslo: P23V00000949
Evidenční číslo zadavatele: VZ-179/23
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-001118
Datum zahájení: 17.05.2023
Nabídku podat do: 14.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/605 Cerhovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu silnice II/605 v extravilánu obce Cerhovice. Povrch vozovky v úseku navrženém k opravě je v nevyhovujícím stavebním stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, vytváření trhlin v příčném i podélném směru, vytváření výtluků, které odstraňujeme v rámci běžné údržby silniční sítě, a jejich rozsah se zvětšuje. Opakované provádění lokálních oprav v rámci běžné údržby silniční sítě je ekonomiky neefektivní a optimálním řešení je provedení celkové opravy asf. krytu předmětné komunikace.
V rámci opravy dojde k odfrézování živičného krytu v tl. 2 x 5cm, provedení čištění vozovky samosběrem, spojovacího postřiku, položení asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 50 mm a obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 m. V rámci opravy bude dále provedeno vyfrézování drážky průřezu do 600MM2 a těsnění dilatačních spár asf. zálivkou průř. do 600 MM2, zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem do tl. 100 mm a obnova VDZ barvou, poté strukturálním plastem (vodicí proužky 12,5 mm a středová čára 12,5 mm). Oprava komunikace proběhne za částečného nebo úplného omezení provozu a to dle schváleného DIO. Zpracování návrhu DIO, jeho projednání a realizace během opravy je součástí zakázky, stejně jako vytyčení inž. sítí a vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení prací. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 245 444 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky