Veřejná zakázka: II/105 od kř. III/10529 Bratřejov -kř. MK Žemličkova Lhota

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11403
Systémové číslo: P23V00000021
Evidenční číslo zadavatele: VZ-631/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.01.2023
Nabídku podat do: 23.02.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/105 od kř. III/10529 Bratřejov -kř. MK Žemličkova Lhota
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci silnice II/105 v úseku mezi částí Bratřejov obce
Nechvalice od křižovatky se silnicí III/10529 a částí Žemličkova Lhota obce Petrovice
po křižovatku s účelovou komunikací vedoucí do Skoupý. Silnice je ve velmi nevyhovujícím až havarijním stavu. Jsou na ní plošné deformace, propady, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné i podélné trhliny. Dále vykazuje velké množství opravených výtluků, odlámané kraje vozovky, hrboly, atd. Začátek úseku úpravy silnice je ve staničení km 0,033 (provozní staničení km cca 55,550) v Bratřejově a konec úseku úpravy silnice ve staničení km 1,571 (provozní staničení km cca 57,053). Součásti stavby je i směrové a výškové napojení na stávající stav v rámci křižovatek a sjezdů. Celková délka trasy rekonstrukce silnice II/105 činí 1,538 km. Jedná se o rekonstrukci stávající silnice včetně dvou zálivů zastávek s napojením na stávající komunikační síť. Bližší údaje k technologii opravy viz PDPS v příloze.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 577 132 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky