Veřejná zakázka: II/201 Roztoky, most ev. č. 201-011 - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11154
Systémové číslo: P22V00001769
Evidenční číslo zadavatele: VZ-580/22
Datum zahájení: 24.11.2022
Nabídku podat do: 12.12.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/201 Roztoky, most ev. č. 201-011 - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke sloučenému povolení s kompletní dokladovou částí a to pro všechna stavební povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby (IČ k DUSP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD) na akci: „II/201 Roztoky, most ev. č. 201-011“ – PD.

Vzhledem ke špatnému stavu jednotlivých částí mostu, typu konstrukcí, použitých materiálů, a protože most nevyhovuje ani v šířkových parametrech, je navrhována jeho demolice. Nový most je navrhován železobetonový, rámový s náběhy mostovky. Nově bude na mostě jednostranný chodník. Založení nového mostu bude hlubinné, na základě výsledků hydrogeologického průzkumu, na pilotách nebo mikropilotách. Vozovka na mostě je požadována třívrstvá, tj. obrusná vrstva, ložná vrstva a krycí vrstva izolace z litého asfaltu. Podél křídla na pravé straně bude vytvořeno revizní schodiště. Na levé straně, před OP2 bude zřízen skluz pro dešťové vody. Zádržný systém bude vytvořen z ocelového zábradlí, rozebíratelného, dle VL4. Výška 1,1m, kotvení na 4x závitové tyče. PD zpracuje i provedení přechodových oblastí s klínem z MCB a drenážemi. Dále navrhne napojení nových asfaltových vrstev silnice II/201 na obou stranách původního mostu. Řešit bude, po dohodě s obcí, napojení veřejného chodníku, na obou stranách původního mostu. Součástí PD bude vypracování DIO, projednání a získání stanovení uzavírky silnice II/201 po dobu prací, vč osazení SDZ a zabezpečovacích prvků uzavírky.

V rámci technické pomoci bude vypracována 1. mostní prohlídka (1.HPM) a mostní list (ML) včetně zanesení do systému BMS.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 014 800 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.kr-stredocesky.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky