Veřejná zakázka: II/611 Mochov, od kř. s II/245 do kř. s III/2724 – PD, ověření nové technologie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1063
Systémové číslo: P17V00000347
Evidenční číslo zadavatele: VZ-196/17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.07.2017
Nabídku podat do: 09.08.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/611 Mochov, od kř. s II/245 do kř. s III/2724 – PD, ověření nové technologie
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Záměrem akce je rekonstrukce komunikace II/611 v úseku mezi křižovatkami se silnicemi II/245 a III/2724. Dotčené území se nachází v katastrálních územích Mochov (698 067) a Přerov nad Labem (735 035). Jedná se o komunikaci II. třídy, typ dopravy je silniční. Silnice II/611 se vyznačuje značným dopravním zatížením jak osobními, tak těžkými nákladními vozidly. Daná komunikace se rovněž vyznačuje enormním zatížením v případě tvorby kongescí na souběžné dálnici D11, kdy je ve značné míře využívána jako trasa alternativní.
Silnice se vyznačuje intenzivním provozem jak osobních automobilů, tak těžkých nákladních vozidel.

Podkladovou vrstvu komunikace tvoří cementobetonové desky, jejichž dilatační spáry jsou propisovány do vrstev asfaltobetonových. Oprava je navrhována v úseku provozního staničení km 15,284 (pracovní spára) – km 17,793 (cca 7 m od poslední dilatační spáry před křižovatkou silnic II/611 a III/2724). V rámci stavby je navržena výměna asfaltobetonových vrstev s užitím nových technologií (nově modifikovaných asfaltových vrstev, které budou použity v obrusné a ložní vrstvě). Skladba konstrukce vozovky bude rozdílná pro jednotlivé zkušební sekce, aby bylo možné hodnotit přínosy jednotlivých inovací. Poruchy, které se objevují na vozovce, nepoukazují na problematickou únosnost konstrukce vozovky a opravu je možné provést výměnou asfaltového souvrství. Dále je navrhováno pročištění silničních příkopů a seříznutí a obnova nezpevněných krajnic.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 29 657 025 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 00066001
 • Poštovní adresa:
  Zborovská 81/11
  15000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 629632

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky